27/05/2013

SamjH Nahi Aati MohaBBat Ki Kahani Kia Hai

SajDe Khuda Ko Kar Ke ManGte Insan Ko Hai...!!!

No comments:

Post a Comment